سایت اصول دین


بخيل


hadis

عنه عليه السلام : البخيلُ يَبخَلُ على نفسِهِ باليَسيرِ مِن دُنياهُ ، و يَسمَحُ لِوُرّاثِهِ بكُلِّها

امام على عليه السلام : بخيل اندكى از مالِ خود را از خويش دريغ مى دارد و همه آن را سخاوتمندانه براى وارثانش وا مى گذارد


غرر الحكم : ١٨٨٤

hadis