سایت اصول دین


کسی که دو بار پاداش داده می شود


quran

القران الكريم: وَ مَنْ يَقْنُتْ مِنْكُنَّ للّه ِ وَ رَسُولِهِ وَ تَعْمَلْ صَالِحا نُؤْتِهَا أَجْرَها مَرَّتَيْنِ وَ أَعْتَدْنا لَها رِزْقا كَرِيما

و به هر كس از شما [اى زنان پيامبر ] كه در برابر خدا و پيامبرش فرمانبردار. و فروتن باشد و كارى نيكو كند دوبار مزد دهيم و برايش روزى آبرومندانه آماده كرده ايم


الأحزاب : ٣١

quran