سایت اصول دین

پاسخ دادن

hadis

عنه عليه السلام : مِن بُرهـانِ الفَضـلِ صائبُ الجَـوابِ

امام على عليه السلام : از نشانه هاى فضل و دانش. دادن پاسخ درست است


غرر الحكم : ٩٤١٧

hadis