سایت اصول دین


فوايد نافعه


علامه مجلسی

از حضرت صادق «عليه السّلام» منقول است كه بسيار است كه بعضى از شيعيان ما در افتتاح بعضى از كارها فراموش ميكنند گفتن بسم اللّه الرّحمن الرّحيم را.

پس حق‌تعالى ايشان را امتحان مينمايد ببلائى تا متنبه شوند و بياد آورند شكر الهى و ثناى بر او را و حق‌تعالى بسبب آن بلا محو مينمايد از ايشان منقصت آن تقصير را كه از ايشان صادر شده است پس بايد كه آدمى در ابتداى هر كارى افتتاح نمايد بگفتن بسم اللّه.


حلیه المتقین - ص 549

علامه مجلسی