سایت اصول دین


فهرست کتاب امام و امامت


دکتر رحمت الله قاضیان

فهرست مطالب کتاب امام و امامت

تالیف دکتر رحمت الله قاضیان.

ديباچه، ص 14

لزوم بحث از امامت، ص 19

گريزان بودن اهل سنّت از حقّ، ص 24

امام و خليفه، ص 26

تعيين امام به نظر شيعه و اهل تسنّن، ص 28

امامت جزء اصول دين ، ص 29

امامت از نظر اهل سنّت، ص 33

امامت از نظر شيعه، ص 34

ضرورت امامت، ص 42

حکومت ديني داشتن همه¬ي پيامران، ص 42

برهان حکمت بر ضرورت امام، ص 43

لزوم تداوم هدايت و کار نبوّت، ص 43

نياز دين خاتم به امام معصوم، ص 43

لزوم کارشناس در احکام دين، ص 44

قاعده لطف بر ضرورت امام، ص 44

نياز به امام براي تبيين و تفسير دين، ص 46

لزوم کارشناس در احکام دين، ص 46

نياز به امام براي حفظ حکومت اسلامي، ص 46

قاعده امکان اشرف بر وجود امام، ص 46

هدايت انسان¬ها و اتمام حجّت، ص 45

نياز شرع به حافظ، ص 47

نياز به امام براي رشد فکري جامعه، ص 49

فطري بودن وجود امام، ص 49

واسطه¬ي فيض بودن امام، ص 50

امام باعث وحدت اجتماع، ص 50

امام وسيله معرفت كامل خدا، 54

شرايط و اوصاف امام، ص 56

تعيين از طرف خدا، ص 56

پيامبر(ص) و تعيين جانشين در همه¬ی موارد، ص 57

برتر بودن امام از همه، ص 57

نشناختن امام مساوي با مسلمان نبودن، ص 60

علم امام، ص 60

جدايي ناپذيری قرآن و عترت، ص 61

ولايت و برائت، ص 62

ولايت به دور از افراط و تفريط، ص 63

ضوايط امام به طور خلاصه، ص 65

ويژگی¬های امامان شيعه، ص 66

امامت شيعی، ص 66

در گرو سنّ خاصّي نبودن امام، ص 66

امام در همه حال امام است، ص 67

خالی نبودن روی زمين از امام، ص 69

حفظ خون امّت، ص 70

سازش ناپذيری با ظالمان و غاصبان، ص 71

جهت گيری سياسی ائمه شيعه، ص 71

صراحت و صداقت در سياست، ص 71

اصل تکليف مداری، ص 72

زنده نگه داشتن نهضت عاشورا، ص 73

تقيّه و استتار، ص 74

راه¬هاي تعيين امام، ص 76

انتصابي بودن امام، ص 76

معجزه، ص 78

زندگي شخصي و جمع قرائن، ص 78

عصمت امام، ص 79

لزوم معصوم بودن حافظ دين، ص 81

کامل بودن امام، ص 85

امام موفّق در همه¬ امتحان¬ها، ص 88

علم غيب امام در ميدان عمل، ص 89

اولي¬الامر، ص 91

اولي¬الامر از نظر شيعه، ص 92

اولي الامر از نظر اهل سنّت، ص 93

اولي¬الامر ائمّه¬ي شيعه هستند، ص 98

شيعه و سنّي، ص 99

آيات و روايات در خلافت علي(ع)، ص 103

علي(ع) اوّلين مؤمن به رسول خدا (ص)، ص 104

آيه¬ي انذار يا حديث دار، ص 1014

علی وصیّ رسول الله، ص 106

آيه¬ي: »من يشري نفسه...، ص 107

حديث طير مشوي، ص 108

آيه¬ي مباهله، ص 109

حديث غدير، ص 110

حديث منزلت، ص 129

بسته شدن همه¬ي درها، ص 130

خواندن آيات برائت بر مشرکين، ص 131

جيش اسامه، ص 131

حديث قرطاس، ص 133

حديث ثقلين، ص 135

آيه¬ي ولايت، ص 139

آيه¬ي امامت، ص 145

حديث سفينه¬ي نوح، ص 148

آيه¬ي تطهير در مورد پنج تن(ع)، ص 151

آيه¬ي: فتلقّي آدم...، ص 155

سوره¬ي هل¬أتي و اهل بيت (ع)، ص 155

آيه¬ي مودّت، ص 155

علي با حقّ است و حقّ با علي (ع)، ص 158

علي(ع) صاحب¬اختيار مؤمنين، ص 158

علي(ع) هادي است، ص 159

خلفاي دوازده¬گانه، ص 159

چگونه مسلمانان با دستور پيامبر مخالفت کردند؟، ص 161

آياتی که در شأن علی (ع) نازل شده است، ص 162

احاديث اهل سنّت در خلافت ائمّه شيعه (ع)، ص 162

برتري علي (ع) بر خلفا، ص 165

اعتراض نکردن علی (ع) بر خلافت ابوبکر!!!، ص 170

برتري علي (ع) بر انبياي پيشين، ص 171

ولايت تکوينی امامان معصوم (ع) ، ص 172

مظهر صفات جمال و حلال بودن ائمه¬ی معصومين (ع)، ص 173

ولايت مهم ترين تکليف دينی مسلمانان، ص 173

سقيفه، ص 175

نقش عمر در سقيفه، ص 190

چرا علي (ع) برای گرفتن حقّش قيام نکرد؟ ص 192

تعيين جانشين از نظر غاصبين, ص 205

جوان بودن علی (ع) تنها دليل غاصبان خلافت، ص 205

اهل¬بيت (ع) و عبّاس و فرزندانش، ¬ص 206

احتجاج امام علي (ع) با ابوبكر، ص 208

شير خدا و اين همه ظلم به او! ص 208

بهانه¬ي كنار گذاشتن علي (ع) ؟ ص 211

علل دشمنی با علی (ع)، ص 213

چرا در قرآن کريم به امامت علي (ع) تصريح نشده است؟، ص 215

حكومت علي (ع) و ساير خلفا، ص 217

برتري امام علي (ع) از هر نظر بر ساير مردم، ص 217

جريان نفاق، ص 219

دلايل اهل سنّت برخلافت ابوبکر، ص 221

برگزيدن ابوبكر براي نماز، ص 221

اجماع برخلافت ابوبكر!، ص 222

درخواست عبّاس براي بيعت¬ باعلي (ع)، ص 223

مسن¬تر بودن ابوبكر، ص 224

جمع نشدن نبوّت و امامت دريك خانواده، ص 224

رضايت خدا از مومنان از جمله سه خليفه اوّل، ص 224

مصاحبت با پيامبر ( ص) در غار، ص 225

استدلال به سخن اميرمؤمنان (ع)، ص 225

شورا به جاي وصايت، ص 226

علّت انتخاب ابوبکر، ص 227

مباينت راه علي (ع) با راه و روش خلفا، ص 228

حديث صحيح از نظر اهل سنّت، ص 230

ابوهريره بزرگ¬ترين جاعل حديث، ص 233

رفتار دوگانه¬ي اهل سنّت با علي (ع) و خلفا، ص 236

احاديث شيعه، ص 237

ضعف روايات اهل سنّت، ص 238

فقها و ائمه¬ي اهل سنّت، ص 240

احاديث جعلي صحاح ستّه، ص 242

حديث عشره¬ي مبشّره، ص 244

حديث اصحابي کالنّجوم، ص 245

اخبار کفرآميز و رؤيت خدا، ص 246

نحن معاشرالانبيا لانورث، ص 247

سيلي زدن موسيٰ (ع) به ملک الموت، ص 248

اهانت به رسول خدا (ع) ، ص 249

در يک ساعت يازده بار، ص 249

موسي بدون ساتر عورت، ص 249

قاتل و مقتول در جهنّم¬اند! ص 250

كسي از ديگري مريضي نمي¬گيرد، ص 250

سنگسار ميمون زناکار، ص 251

مسّ شيطان پيامبران (ع) را، ص 251

ابوبکر و ابوسفيان، ص 251

آفريدن خدا آدم را به صورت خودش، ص 252

جبر در صحاح، ص 252

وجه¬الله در مكتب خلفا و ائمّه شيعه،‌ ص 253

عين الله در مكتب خلافت و امامت، ص 254

يدالله در مكتب خلافت و امامت، ص 255

عرش و كرسي در مكتب خلفا، ص 256

عرش وكرسي در مكتب اهل بيت، ص 257

حادث يا قديم بودن كلام خدا، ص 257

بسته شدن همه¬ي درها به مسجد جز در خانه ابوبکر، ص 258

عمر عالم¬ترين فرد امّت، ص 259

نازل شدن قرآن به توافق عمر، ص 259

غيرتمندتر بودن از پيامبر (ع) ، ص 259

اخبار در فضيلت ابوبکر و عمر و عايشه، ص 260

تناقض در اعتقادات اهل سنّت، ص 262

صحابه و عدالت آن¬ها، ص 266

سبّ صحابه، ص 279

ابوبکر، ص 281

ابوبکر و تعطيل پيام الهی، ص 281

فرار خلفا در احد و خيبر و حنين، ص 281

غصب فدك، ص 282

قصاص نكردن خالد، ص 285

عبادت ابوبکر, ص 286

جانشين نمودن عمر، ص 288

عايشه، ص 287

عمر، ص 290

کارهاي خلاف عمر، 292

ازدواج عمر با عاتکه، ص 298

ازدواج عمر با امّ کلثوم, ص 299

رأي عمر در مورد کتاب¬ها، ص 299

منع نگارش حديث، ص 300

شورای عمر برای تعيين جانشين، ص 305

اشکالات شورای منتخب عمر, ص 309

عمر و تقسيم مقرّری بر اساس طبقات، ص 312

گماردن افراد ناباب بر سر کارها، ص 313

عثمان، ص 314

امام علي (ع)، ص 317

امام علي (ع) به توصيف ابن ابي¬الحديد، ص 318

علی و آزادی به مخالفان، ص 321

سازشکار نبودن، ص 321

رفتار با دشمنان، ص 322

علي (ع) و بيت¬المال، ص 322

سابقه¬ي شرك نداشتن، ص 322

علی (ع)بزرگ¬ترين مدافع پيامبر ( ص) ، ص 323

علم و دانش علي (ع)، ص 323

رأفت نسبت به دشمنان، ص 324

پيش¬گويي¬هاي علي (ع)، ص 325

ايمان ابوطالب، ص 326

بني¬اميه، ص 328

خدمات ائمّه (ع) به اسلام، ص 337

نجات اسلام از نابودي، ص 337

چهارده معصوم (ع) به منزله¬ي‌ يك فرد، ص 338

برتري ائمّه شيعه (ع) بر ائمّه ساير مذاهب، ص 340

حديث در مكتب خلفا و مکتب اهل بيت (ع)، ص 341

كتاب¬هاي امام علي (ع) در دست ائمّه (ع)، ص 343

صحيفه و جفر و مصحف فاطمه (ع) ، ص 343

شيعه و گسترش آن، ص 348

شيعه كيست؟ ص 348

عوامل شيعه شدن مسلمانان، ص 352

حکومت¬های شيعه، ص 355

شيعه¬ي واقعي، ص 355

علل گرايش ايرانيان به تشيع، ص 357

ايرانی بودن اکثر فقها و متکلّمين و فلاسفه اسلام، ص 358

علّت بيزاري ايرانيان از خلفا، ص 359

مقام و منزلت شيعه، ص 370

خاتميّت و ائمّه¬ي‌ شيعه (ع)، ص 375

منابع علم ائمه معصومين (ع)، ص 378

استنباط از كتاب و سنّت، ص 78

دارابودن اسم اعظم، ص 379

احاديث پيامبر(ص) و علوم ديگر، ص 379

الهام خداوندي، ص 380

داشتن وسايل اعجاز انبيا، ص 382

جفر و جامعه و مصحف فاطمه (س)، ص 382

عروج ائمّه (ع) به آسمان¬ها، ص 382

نور الهي، ص 382

دو اشکال و پاسخ آن¬ها، ص 382

لزوم تحقيق براي شناخت امام، ص 384

شناخت خدا به طور صحيح، ص 384

شناخت ولي¬نعمت، ص 384

شناخت امام شرط قبولي اعمال، ص 384

شناخت امام شرط ورود به بهشت، ص 384

نشناختن امام مردن جاهلي، ص 385

اطاعت اولوالامر، ص 385

نشناختن امام باعث¬گمراهي، ص 385

امام روح عقايد و اعمال، ص 385

مهدويّت، ص 388

خطرهاي پس از غيبت، ص 391

مهدي (ع) در آينه¬ي عقل، ص 392

علّت و راز غيبت، ص 392

طول عمر امام زمان (ع)، ص 395

بهره¬مندي از امام غايب، ص 397

واسطه¬ي‌ فيض بودن امام، ص 397

سازماندهي جامعه¬ها، ص 398

اميدواری، ص 399

زمان ظهور، ص 400

ويژگي¬هاي عصر ظهور، ص 400

فضايل انتظار فرج، ص 400

اجتهاد و مرجعيّت در عصر غيبت، ص 402

عصر اجتهاد، ص 402

فقه،‌ كلام و فلسفه در شيعه، ص 402

نقش مجتهد و عالم ديني در تشيّع، ص 403

اجتهاد در تشيّع و تسنّن، ص 405

تقليد ممنوع و مشروع، ص 408

شيعه عقل¬گرای نقل¬گرا، ص 409

چرا بايد از مجتهد زنده تقليد کرد؟ ص 409

ولايت فقيه، ص 411

كتاب¬نامه، ص 416


کتاب امام و امامت

دکتر رحمت الله قاضیان