سایت اصول دین


دیباچه کتاب مذاهب اسلامی


دکتر رحمت الله قاضیان

ديبـاچه کتاب مذاهب اسلامی

بسم الله الرّحمن الرّحيم.

الحمد لِلّه ربّ العالمين، و صلّي الله علي جميع انبياء الله و رسله، سيّما أشرفهم و خاتمهم محمّد و آله الطّاهرين، الَّذين اذهب عنهم الرّجس و طهّرهم تطهيراً، لاسيّما بقيّة الله الاعظم، و لعنةالله علی اعدائهم، والسّلام علينا و عليٰ عبادالله الصّالحين.

اسلام به عنوان تنها ديني كه تمام شئون زندگي را دربرمي¬گيرد از وحي الهي نشأت گرفته است. سعة صدراسلام و جنبة¬ مردمي و عقلاني آن از همان آغاز ورود به سرزمين¬هاي ديگر سبب استقبال گستردة¬ مردم از اين تنها آيين تحريف نشدة¬ آسماني گرديد.

اسلام در فلسفه،‌ عرفان، ادبيّات،‌ هنر، آداب،‌ سنن، افكار و عقايد مردمي كه در بين آنها وارد ¬شد در حدّي گسترده نفوذ كرد و تنها چيزي كه مانع حاكميّت اسلام در تمام شئون زندگي مردم بود،‌ وجود خلفا و حكّام دست نشاندة¬ آنها بود. چه آنها از همان ابتدا بعد از درگذشت پيامبر اكرم (ص) شروع به از بين بردن آن قسمت¬هايي از اسلام نمودند‌ كه با منافع و عيّاشي¬ها و چپاولگريهاي آنها تضاد داشت؛ ازاين¬رو،‌ ايرانيان با توان هر چه بيشتر به براندازي حكومت خلفا و حكّام دست نشاندة آنها در اين مرز و بوم پرداختند.

آن¬گاه در سال 1357 هجري شمسي با انقلاب اسلامي ايران به رهبري امام خميني (ره) و تلاش و كوشش روحانيّون مبارز و اكثريّت ملّت مؤمن اين مملكت، رژيم منحوس ستمشاهي سرنگون گرديد؛ و اميد مي¬رود كه با پياده شدن هرچه بيشتر تعاليم حيات¬بخش اسلام تحت نظر ولايت فقيه‌ كه حقّاً يكي از عالي¬ترين احكام و قوانين اسلامي است، تغييرات و تحوّلات اساسي در پيشرفت جامعه به وجود آيد و فرهنگ غني و پربار اسلامي را كه علاوه بر دارا بودن معارف الهي و ارزش¬هاي معنوي،‌ بزرگترين مدافع آزادي،‌ حاكميّت ملّي، استقلال، عدالت،‌ علم‌ و هنر اصيل است،‌ در تمام شئون زندگي خود متبلور سازيم؛ باشد كه زمينه-ساز آخرين انقلاب و تحوّل بزرگ جامعة¬ بشري يعني ظهور مهدي موعود(عج) ،‌ منجي عالم بشريّت باشيم.

انقلاب عظيم بي¬نظير اسلامي ايران، نشان داد كه برخلاف گفتة¬ ماركس كه گفته: «دين افيون ملّت¬هاست»، دين اسلام نه فقط افيون ملّت¬ها نيست، بلكه بزرگترين محرّك انسان¬ها در جهت استقلال و تمدّن و پيشرفت نيز هست؛ چه تا كنون در هيچ جاي دنيا ـ همان طوري كه در انقلاب اسلامي ايران اتّفاق افتاد ـ ديده نشده است كه اكثريّت قريب به اتّفاق مردمي براي استقرار قسط و عدل و احكام اسلامي و مبارزه با فساد و فحشاء از حقوق و كار و حتّي مال و جان خود بگذرند و با دست خالي در جلو توپ و تانك بايستند؛ و هر چه بيشتر هم كشته شوند، جري¬تر گردند و تعداد بيشتري با آغوش باز از كشته شدن براي استقرار حكومت اسلامي استقبال كنند.

آيا ديني مثل اسلام،‌ افيون توده¬هاست؟ اسلامي كه چه قرآن كريم كتاب آسمانيش،‌ چه پيامبر عظيم¬الشّأنش(ص) ، چه ائمّة معصومين (ع) و چه علماي راستين اين دين حنيف، همه و همه با اوهام و خرافات ستيز كرده¬اند، ديني كه هرگز به مسلمانان اجازه نداده است كه مردمي خرافي بوده و براي جلب منافع و دفع مضرّات به فالگير و جنگير و طالع¬بين و غيره پناه برند؛‌ و ازاين¬رو،‌ حساب اسلام از اديان خرافي و تحريف شده بلكه همه¬ی¬ اديان ديگر جداست.

با توجّه به مظالمي كه اربابان كليسا نسبت به جان و مال توده¬ی¬ مردم كرده بودند‌ و مدّت¬ها جلو پيشرفت علم و دانش و تمدّن را گرفته بودند، وقتي رنسانس يا انقلاب علمي و فرهنگي اروپا روي داد، با توجّه به خامي مردم نيمه¬ وحشي قرون وسطي به زودي به دين كه مظهر اتمّ و اكمل آن را مسيحيّت تحريف شده مي¬دانستند، مُهر باطله زدند. هنگامي هم كه علم و صنعت غربي وارد مشرق زمين از جمله كشورهاي اسلامي شد، چون رودي كه با خود خس و خاشاك را همراه مي¬آورد، بدبيني به دين و بي¬اصالتي دين و هر چه ثمرة¬ آن است همچون فساد و فحشاء نيز براي ما به ارمغان آورد. مسلمانان هم كه از فرهنگ پرماية اسلامي خود بي¬بهره و كم¬بهره بودند، بيشتر از آن¬كه علم و فرهنگ غربي را بگيرند، به فساد و فحشاء آن روي آوردند‌ و از دين و دينداري خود را كنار كشيدند.

در صورتي كه دين اسلام ـ‌ مخصوصاً‌ مذهب شيعه ـ برخلاف ادياني نظير مسيحيّت ـ هميشه از همان ابتدا تا كنون مكتب مبارزه بوده و ائمّة¬ معصومين (ع) و آن¬گاه رهبران واقعي شيعه هيچ¬گاه حكومت خلفا و سلاطين را نپذيرفته¬اند و غير از حكومت چند سالة¬ رسول اكرم(ص) در مدينه و حدود پنج سال حكومت علي (ع) را شرعي و الهي ندانسته¬اند.

نه فقط در طول تاريخ،‌ اين طبقات قدرتمند و ثروتمند جامعه بوده¬اند كه كمر به نابودي و ستيز بي¬امان با اديان واقعي و الهي ـ و در رأس آنها دين اسلام ـ بسته-اند‌ و از هيچ كوششي براي مبارزه با آن دريغ نكرده¬اند، بلكه امروزه هم به وضوح روشن است كه بزرگترين مخالفان اديان و بزرگترين كساني كه سخت-ترين مبارزه با اديان را دارند،‌ قدرتمندان و ثروتمندان هستند. و از طرفي،‌ اين هم خود نشان مي¬دهد،‌ كه دين اسلام ـ مخصوصاً شاخة¬ اصلي آن يعني شيعة¬ اثناعشري ـ هرگز با زورمداران و زرمداران و عيّاشان كنار نيامده و سر سازش ندارد؛ ازاين¬رو، آنها هم اين¬طور با اديان ـ مخصوصاً دين اسلام ـ‌ سرسختانه و لجوجانه مبارزه مي¬كنند.

حال كه ملحدين و ماترياليست¬ها و به عبارت ديني شياطين جنّي و انسي تمام نيروهاي سواره و پيادة¬ خود را براي بازداشتن مردم مسلمانان از راه خدا و دين و حقّ و حقيقت و كشاندن آنها به فساد و فحشاء و بي¬ديني بسيج كرده¬اند، بر عالمان ديني كه خلفاي خداوند بر روي زمين و وارثان انبيا مي¬باشند،‌ فرض است، كه مردم را با حقايق روشن و معارف تابناك اسلام روشن نمايند.

دكتر رحمت الله قاضيان


کتاب مذاهب اسلامی

دکتر رحمت الله قاضیان