سایت اصول دین


منابع کتاب


دکتر رحمت الله قاضیان

منابع کتاب.

1 ـ قرآن مجيد، الله جلّ جلاله، ترجمه¬¬ دكتر غلامعلي حدّاد عادل

2 ـ نهج¬البلاغه، امام علی (ع)، ترجمه¬ محمّد دشتي

3 ـ‌ غررالحكم، تأليف آمدي، تصحيح حسيني ارموي، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوّم

4 ـ مصباح¬الشّريعه، امام¬صادق (ع)، ترجمه¬¬ خلخالي، انتشارات حجر

5 ـ‌ آداب المتعلّمين، خواجه نصيرالدّين،‌ حاشيّه¬ جامع المقدّمات

6 ـ اخلاق در قرآن، آيت¬الله مكارم، ناشر مدرسه امام علي (ع)

7 ـ اسلام و مقتضيّات زمان، مرتضي مطهّري، انتشارات صدرا

8 ـ اصول فلسفه، علّامه¬ طباطبايي، چاپخانه¬¬ دارالعلم قم، چاپ دوّم

9 ـ كافي، كليني، ترجمه و شرح مصطفوي، انتشارات علميّه اسلاميه

10 ـ اقتراح، لگن هاوزن، محمّد، مجلّه نقد و نظر شماره¬ 13 و 14

11 ـ الميزان، علّامه¬¬ طباطبايي، بنياد علمي و فرهنگي علّامه¬ طباطبايي

12 ـ اميل يا آموزش و پرورش، ژان ژاک روسو، ترجمه زيرک¬زاده ، انتشارات چهره، 1360

13 ـ انسان كامل، مرتضي مطهّري

14 ـ‌ انسان و ايمان، مرتضي مطهّري، انتشارات حكمت، چاپ اوّل

15 ـ‌ انگيزه¬هاي مذاهب، ناصر مكارم شيرازي، چاپ اوّل

16 ـ بازگشت به اخلاق، عابدالجابري‌ و محبوب، مجلّه¬¬ نقد و نظر

17 ـ بحارالانوار، علّامه¬ مجلسي، دارالكتب الاسلاميّه، آخوندي

18 ـ بررسي و نقد نظريّه¬‌ خودگرايي اخلاقي، ‌سيّد محمّدحسين سوركي، فصل¬نامه¬ی¬ پژوهشي دانشگاه قم، سال هشتم، شماره¬ی¬ اوّل

19 ـ بنياد اخلاق، مجتبي مصباح، انتشارات امام خميني، چاپ چهارم

20 ـ تاريخ تمدّن، ويل¬دورانت، انتشارات انقلاب اسلامي، چاپ اوّل

21 ـ تاريخ طبري، طبري، ترجمه¬ پاينده، انتشارات اساطير، چاپ پنجم

22 ـ تاريخ فلسفه در دوره يونانی، اميل بريه، ترجمه عليمراد داوری، چاپ دانشگاه تهران 1356

23 ـ تاريخ فلسفه¬ غرب، برتراند راسل، ترجمه¬¬ نجف دريابندري، كتاب¬هاي جيبي، چاپ چهارم

24 ـ درآمدي بر فلسفه¬¬ اخلاق، مسعود اميد، كيهان انديشه‌ 77/97

25 ـ چشم¬اندازي به اخلاق در قرآن، جوادي، مجلّه¬¬ نقد و نظر

26 ـ حسن و قبح عقلي، محمّدكاظم خراساني، ترجمه صادق لاريجاني، مجلّه نقد و نظر، شماره¬ 13 و 14

27 ـ حكمت يونان، شارل ورنر،‌ ترجمه بزرگ نادرزاده، انتشارات علمي فرهنگي،چاپ دوّم

28 ـ خصال، شيخ صدوق، ترجمه¬¬ سيّداحمد فهري، انتشارات جهان

29 ـ در قلمرو ايمان، عبدالله نصری، انتشارات نهضت زنان مسلمان

30 ـ دوره¬ی¬ آثار افلاطون، افلاطون: ترجمه¬ی¬ لطفی وکاويانی، انتشارات خوارزمي، چاپ اوّل

31 ـ ديدگاه¬هاي روان¬شناختي، شجاعي، انتشارات امام خميني

32 ـ دين و روان، ويليام جيمز، ترجمه¬ی قائمي، ترجمه و نشر كتاب

33 ـ رابطه¬¬ی دين و اخلاق، استاد سبحاني، مجلّه¬¬ كلام اسلامي

34 ـ سفينةُالبحار، حاج شيخ عبّاس قمي،‌ انتشارات فراهاني

35 ـ سير حكمت در اروپا، فروغي، انتشارات كتابفروشي زوّار 1344

36 ـ سيرةُ النّبيّ، ابن¬هشام، چاپخانه¬ی¬ حلبي مصر ‌1355 قمري

37 ـ علم به کجا می¬رود؟، ماكس پلانک، ترجمه¬ی¬ احمد آرام.

38 ـ كلّيّات فلسفه، پاپکين، ريچارد و آوروم استرول: ترجمه¬ مجتبوي، چاپ سوّم

39 ـ عقلانيّت و دين، راجرتريك،: ترجمه¬ حسن قنبري، نشر علوم و فرهنگ اسلامي، چاپ اوّل

40 ـ فرازهايي از اسلام، علّامه¬ی¬ طباطبايي، انتشارات جهان آرا 1335

41 ـ فلسفه¬ی اخلاق از ديدگاه اسلام، غرويان، مؤسّسه¬ فرهنگي يمين 1377

42 ـ‌ فلسفه¬ی اخلاق، ويليام کِی، فرانکنا، ترجمه¬¬ صادقی، مؤسّسه¬ طهٰ

43 ـ فلسفه¬ی اخلاق، محمّدرضا مدرّسی، انتشارات سروش 1371

44 ـ فلسفه¬ی¬ اخلاق، محمّدتقي مصباح يزدی، انتشارات اطّلاعات،

45 ـ‌ فلسفه¬ی¬ اخلاق، مجتبي مصباح، انتشارات امام خميني، چاپ سوّم

46 ـ فلسفه¬ی اخلاق، مرتضي مطهّري، دفتر انتشارات اسلامي

47 ـ فلسفه¬ی¬ اخلاق در قرن حاضر، ج وارنوك، ترجمه¬¬ صادق لاريجانی، انتشارات علمي فرهنگي 1362

48 ـ فلسفه¬ی اخلاق، هير، ر . م، ترجمه¬ی¬ سعيدي¬مهر، كيهان انديشه 52/109

49 ـ لذّات فلسفه‌، ويل دورانت، ترجمه¬¬ زرياب خويي، نشر انديشه، چاپ چهارم

50 ـ مارکس و مارکسيسم، آندره پی¬يتر، ترجمه¬¬ شجاع¬الدّين ضيائيان، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ پنجم 1358

51 ـ مباني فلسفه، دكتر سياسي، شركت كتاب¬هاي درسي 1346

52 ـ مجموعه¬ی ورّام، ابوالحسين ورّام، ترجمه¬¬ محمّدرضا عطايي، بنياد پژوهش¬هاي اسلام آستان قدس رضوي، چاپ اوّل

53 ـ مصباح الشّريعه، امام صادق (ع)، ترجمه خلخالی، انتشارات حجر

54 ـ نسبيّت اخلاق از ديدگاه شهيد مطهّري، ابراهيم محمّدي، كيهان انديشه‌ 81/39

55 ـ نقد و بررسی مکاتب اخلاقی، محمّدتقی مصباح يزدی، انتشارات امام خمينی، چاپ اوّل


کتاب فلسفه اخلاق

دکتر رحمت الله قاضیان