سایت اصول دین


دين و حيا با عقل اند:


دکتر رحمت الله قاضیان

علی (ع) فرموده: جبرئيل برآدم نازل شد و به او گفت: من مأمورم که تورا در انتخاب يکی از سه چيز مخيّر سازم، پس يکی را برگزين و دوتا را واگذار. آدم گفت: چيست آن سه چيز ؟ گفت: عقل و حيا و دين. گفت: عقل را برگزيدم. جبرئيل به حيا و دين گفت: شما باز گرديد و او را واگذاريد. آن دو گفتند: ای جبرئيل ، ما مأموريم هرجا که عقل باشد با او باشيم. گفت: خود دانيد و بالا رفت. (کافي، کتاب عقل و جهل، حديث2)

از اين حديث برمی آيد، که آدم عاقل هم حيا دارد و هم دين.

ور پذيري اين كه برخواني قصص مرغ جانت تنگ آيد در قفس

اي برادر، قصّـه چون پيمانه است معني اندر آن بسان دانه است

معني دانه بگير از مرد عقــــــل ننگرد پيمانه را گر گشت نقل


کتاب مجموعه حکمت

دکتر رحمت الله قاضیان