سایت اصول دین


برتری آخرت


الإمامُ عليٌّ عليه السلام : مَنِ ابتاعَ آخِرتَهُ بِدُنياهُ رَبِحَهُما، مَنْ باعَ آخِرتَهُ بِدُنياهُ خَسِرَهُما

امام على عليه السلام : كسى كه آخرت خويش را در قبال دنياى خود بخرد، هر دو را به دست آورده و هر كه آخرت خود را به دنيايش بفروشد، هر دو را از دست داده است.


غرر الحكم : ٨٢٣٦ ـ ٨٢٣٧

hadis