سایت اصول دین


کار برای آخرت


عنه عليه السلام : اجعَلْ هَمَّكَ لِمَعادِكَ تَصْلُحْ

امام على عليه السلام : كوشش و همّت خود را براى آخرتت صرف كن، تا سامان يابى


غرر الحكم : ٢٣٠٨

hadis