سایت اصول دین

احترام به پيمانها و امانها

رسولُ اللّه ِ صلى الله عليه و آله : يُجِيرُ على اُمَّتي أدْناهُم

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : كمترين فرد امّت من مى تواند از طرف آنها امان دهد.


كنز العمّال : ١٠٩٣٢

hadis