سایت اصول دین


مقالات


آیات و احادیث

 امام علىامام على عليه السلام : بخيل، انواع عذر و بهانه را مى آورد... ادامه


 امام علىامام على عليه السلام : بهانه تراشىِ زياد، نشانه بخل است... ادامه


یقین نکردن به حق بودن باطلامام صادق عليه السلام : امير المؤمنين پنج بارِ شتر (٦) خرما براى مردى فرستاد ......... مردى به امير المؤمنين عرض كرد: به خدا قسم فلانى از تو [اين مقدار ]نخواسته است، يك بار از پنج بار براى او كافى است! امير المؤمنين فرمود: خدا امثال تو را در ميان مؤمنان زياد نكناد! من مى بخشم و تو بخل مى ورزى؟! ... ادامه


 امام علىامام على عليه السلام : چشم پوشيدن از آنچه در دست مردم است بالاتر از بخشندگى است... ادامه


 امام علىامام على عليه السلام : دريغ كردن از پرداخت حقوقى كه خداوند واجب كرده، زشت ترين نوع بخل است... ادامه


 امام علىامام على عليه السلام : بخيل ترين مردم كسى است كه مال خويش را از خود دريغ دارد و براى وارثانش بگذارد... ادامه


رسولُ اللّهپيامبر خدا صلى الله عليه و آله : بخيل ترين مردم كسى است كه در سلام كردن بخل ورزد... ادامه


رسولُ اللّهپيامبر خدا صلى الله عليه و آله : بخيل ترين مردم كسى است كه در پرداخت آنچه خدا بر او واجب گردانيده است، بخل ورزد... ادامه


 امام رضاامام رضا عليه السلام ـ به نقل از نياكان بزرگوارش ـ فرمود : امير المؤمنين عليه السلام اين شعر را مى خواند: مردمان را با قدرت آفريدى برخى بخشنده اند و برخى بخيل بخشنده در آسودگى است اما بخيل در رنج و بدبختى طولانى ... ادامه


یقین نکردن به حق بودن باطلامام صادق عليه السلام : بخيل، آسايش ندارد... ادامه


ادعیه و اذکار