سایت اصول دین


جرعه ای از نور

کشکول شیخ بهاییسقراط را گفتند: ملك را بسيار خفيف و خوار مى‏دارى و او را اهانت مى‏كنى. ... ادامه

 امام علىامام على عليه السلام: هر كس در جواب دادن شتاب كند. ... ادامه

حلیه المتقیناز حضرت صادق «عليه السّلام» منقول است كه بسيار است كه بعضى از شيعيان ما در افتتاح بعضى از كارها فراموش ميكنند گفتن بسم اللّه الرّحمن الرّحيم را. ... ادامه

سنن النبیرسول خدا صلى الله عليه و آله، در چشم هر بيننده‏اى، بزرگ و موقّر مى‏ نمود. ... ادامهبنام آنكه جان را فكرت آموخت - چراغ دل ز نور جان برافروخت‏ --- ز فضلش هر دو عالم گشت روشن - ز فيضش خاك آدم گشت گلشن‏. ... ادامه

مقالاتادعیه و اذکار